Home

De Grote Beemd is de eerste M.F.A. (Multi Functionele Accommodatie) die in Tilburg is geopend. In het gebouw zijn drie scholen gehuisvest, Kinderstad, GGD en diverse andere organisaties. Tevens bieden wij ook onderdak aan diverse huurders. Wij kunnen het onderscheid maken tussen huurders die permanent gevestigd zijn en huurders die een zaal huren voor hun activiteiten.

Het pand wordt facilitair beheerd door Yask alle verhuur activiteiten
worden verzorgd door Yask.
Wilt u info over de verhuur dan kan dat via de mail: beheer@grotebeemd.nl

 

 

GroteBeemd21-29.